Το τεχνικό γραφείο Μόμτσιας & Συνεργάτες  ιδρύθηκε το έτος 2009 από τον Αστέριο Μόμτσια Τοπογράφο Μηχανικό. Σκοπός του γραφείου είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της και παράλληλα η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες  του γραφείου συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη  τοπογραφικών  διαγραμμάτων,ενεργειακά πιστοποιητικά, με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον» , τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων,  κτηματολόγιο, τεχνικές μελέτες – υποστήριξη μελετών,  αποτυπώσεις ειδικού χαρακτήρα, έκδοση και επίβλεψη οικοδομικών αδειών, έρευνες και οριοθετήσεις.