Σκοπός της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. είναι η διοίκηση, η καλλιέργεια, η οργάνωση και η εξύψωση του αθλήματος της Καλαθοσφαιρίσεως στην περιοχή του Νομού Χαλκιδικής. Η Ενωση έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια.
‘Αμεσος προισταμένη Αθλητική Ομοσπονδία είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)της οποίας η ‘Ενωση γίνεται τακτικό μέλος αποδεχόμενη το καταστατικό της.
Η Διοικήση της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. ασκείται από 9μελές συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται για θητεία τεσσάρων(4) ετών από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο.