Καταλήξεις Domain Names Κόστος Κατοχύρωσης/έτος Κόστος Ανανέωσης/έτος Περίοδος Κατοχύρωσης(έτη)
.gr 13€ 13€ 2-10
.com.gr 13€ 14€ 2-10
.org.gr 14€ 14€ 2-10
.net.gr 13€ 13€ 2-10
.gov.gr 14€ 14€ 2-10
.eu 10€ 10€ 1-10
.com 13€ 13€ 1-10
.net 13€ 13€ 1-10
.org 14€ 14€ 1-10

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.